Skjerpet sikkerhet på 17.mai

Politibil kjørte først i 17.mai-toget i Melhus, og i tillegg var det plassert ut vakter.

17.mai-toget i Melhus sentrum. 

Sentrumsarrangementet. 

Politibilen sto ved rådhuset mens talene pågikk. 

Politibilen var oppstilt i utkanten av sentrumsarrangementet. 

Det sto også vakter i krysset der 17.mai-toget tar av i retning vestsida av Gaula. 

Nyheter

Tusenvis møtte opp til sentrumsarrangementet i Melhus sentrum i dag på 17.mai, og nasjonaldagstoget var også langt. I toget gikk barn fra de tre skolene Gimse, Høyeggen og Brekkåsen, og i tillegg var det mange fra barnehager og organisasjoner.

Sikkerheten var skjerpet i år på grunn av episoder i utlandet der varebiler er kjørt inn i menneskemengder. Først i toget kjørte en politibil, og lensmann Monica Brækken gikk som vanlig i tet sammen med ordfører og formannskapsmedlemmer.

Rundt om i sentrum sto det vakter av ulike slag, og foreldreutvalg var blitt bedt om å være ekstra på vakt i år. Det var spesielt i kryss det sto vakter. Vaktholdet besto både av personer som det var lett å se var en del av vaktholdet, og av personer som var mer diskret til stede. I forkant av 17.mai ønsket ikket lensmann Brækken å si noe om vaktholdet, og viste til politimester Nils Kristian Moe.

- Vi vil jo alle ha en god 17. mai, sa lensmann Brækken rett før sentrumsarrangementet tok til.

Vaktholdet så ikke ut til å legge en stor demper på feiringa, og det var blide fjes å se både i toget og blant publikum.


Feiringa av nasjonaldagen er i gang

Øysandingene starter tidlig med 17.mai-toget.