Forsker på Øysand

Øysand er ett av stedene der forskere tester metoder for å se få ned kostnadene på veiprosjekter.

I ÅKEREN: Måleinstrumentene i utkanten av åkeren på Øysand, står nede i bakken, og disse måler vanntrykk. Prosjektleder Jean-Sebastian L'heureux fra NGI forteller at det er viktig å se på forholdet mellom nedbør og grunnnvann. 

Nyheter

– Forsøksfeltene vil bli brukt for å teste nye og innovative metoder i geoteknikk, sier prosjektleder Jean-Sebastien L'heureux fra Norges Geotekniske Institutt (NGI).