E6-ramper kan bli framskyndet på Søberg

Politikere og næringsliv mener tida er inne for forskuttering av E6-ramper for å skåne bomiljøet på Søberg, og for å tilrettelegge for næringslivet.

ENIGE: Både næringslivet og politikere ivrer for forskuttering av ramper på E6 som går like ved Hofstad næringspark. Fra venstre fylkespolitiker Henrik Kierulf, Jens Ljøkjell fra Forset grus, fylkespolitiker og lokalpolitiker Guro Angell Gimse, næringsforeningsleder Hans Petter Øien Kvam, Kjersti Strand Gladsø fra SG Entreprenør og varaordfører Stine Estenstad. I bakgrunnen ser en Ramlos anlegg for knusing og sortering av stein. 

Nyheter

– Vi i Forset grus forbindes med støv, sier Jens Ljøkjell i Forset grus.