Vil ha en utstyrsmilliard for yrkesfagene

AUF vil styrke yrkesfagene ved at de videregående skolene får mer oppdatert utstyr, og at flere får lærlingeplass.

Kristian Torve står ved siden av Aina Bogen fra Midtre Gauldal Arbeiderparti, og de er blant deltakerne på Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: privat 

Nyheter

Sør-Trøndelag Arbeiderpartis ungdomskandidat til stortingsvalget, Kristian Torve, skal under landsmøtet til Arbeiderpartiet holde innlegg der han tar opp hvordan yrkesfagene kan styrkes.

Utstyrsmilliard

Torve foreslår at det settes av en egen utstyrsmilliard til yrkesfagene for å styrke fagtilbudet og yrkesrettet opplæring enda mer.

- På skolene er det mye gammelt utstyr, og det gjelder også på Melhus videregående skole. Elevene kan ikke møte gammelt utstyr når de skal få opplæring, og moderne utstyr vil heve motivasjonen, sier Torve.

Torve synes det er flott at Melhus videregående skole kan vise til så gode resultater for yrkesfagene med positiv karakterutvikling for elevene fra de kommer fra ungdomsskolen.


Linja der bare én elev har sluttet på 17 år

- Miljøet er veldig godt og alle blir inkludert. Jeg gleder meg til å gå på skolen, sier Adrian Hammerås (17)

 

- Det gjøres mye bra på Melus, og de ligger langt over nivået. Det er kjempeviktig at skolen gjør det de kan for å skaffe lærlingplasser, sier Torve.


- Kunne ha tenkt meg å bo her selv

I dag var det snorklipp for passivhuset i Vollmarka, og elever på to videregående skoler har vært med på bygginga.

 

Yrkesfag

Torve valgte selv å gå idrettsfag på videregående skole, men han har et brennende engasjement for yrkesfag.

I nær fremtid vil vi ha stort underskudd på faglært arbeidskraft i yrker hvor det er avgjørende at vi har nok folk. Vi vet at om bare 13 år, så vil vi mangle 30.000 fagarbeidere bare innen bygg- og anlegg ifølge tall fra NHO. Mangel på faglært arbeidskraft betyr større rom for arbeidslivskriminalitet, et mindre seriøst arbeidsliv og ikke minst er det skadelig for nyskaping og innovasjon i bedriftene, mener Torve.

Torve mener at Melhus som er i vekst, også vil lide under mangelen på faglært arbeidskraft ikke bare innen bygg og anlegg, men også innenfor helse- og omsorgssektoren.

Når det gjelder yrkesfag, er Torve opptatt av at det må tilbys læreplass til alle som vil ha det, at yrkesfagopplæringa må spisses og bli mer relevant og at det skapes en forståelse for at valg av yrkesfag ikke betyr at veien til utdanning ved høyskole og universitet er stengt.

- Jeg tror vi utdanner de beste ingeniørene om de har holdt i en hammer og vært gjennom ei lærlingetid, og ikke bare holdt i en blyant, mener Torve.