Nye Veier lover at E6 til Ulsberg er ferdig om ti år

Det statlige veiselskapet åpner trøndelagskontor.

Lundamo er ett av stedene der E6 går rett gjennom sentrum. 

Nyheter

Onsdag er det offisiell åpning for Nye Veiers trøndelagskontor, og det skjer med besøk fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Kontoret til Nye Veier avdeling Trøndelag er lagt til Trondheim. Som tidligere omtalt har Nye Veier fått flere E6-prosjekter i Trøndelag.

Først i nord

Nye Veier skal bygge E6 mellom Ulsberg-Skjerdingstad, unntatt i Soknedal der Statens vegvesen har oppdraget. Dessuten skal Nye Veier bygge E6 fra Ranheim til Åsen. Sistnevnte prosjekt vil Nye Veier starte i 2019, og opplyser på sin nettside at beregnet byggetid er 5–6 år. Nye Veier har som mål å redusere kostnadene for strekninga E6 Ranheim-Åsen med 20 prosent.


Vil fylle tomme E6-hus

Samferdselsministeren mener at Nye Veier må leie ut tomme E6-hus, og spesielt siden E6 kanskje ikke er ferdig før i 2032.

 

Så i sør?

Samtidig bebuder Nye veiers prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan at E6-strekninga Ulsberg-Skjerdingstad skal være ferdig om 10 år – altså i 2027.

Nye Veier har plassert E6 Ulsberg-Skjerdingstad på nest sisteplass på prioriteringslista, noe som har skapt ramaskrik hos ordførere langs denne strekninga. Prioriteringslista til Nye Veier er basert på det selskapet mener er samfunnsnytte, og selskapet viser til at en fersk rapport viser at det er mest samfunnsnytte i å bygge strekninga Kvithamar-Åsen før Ulsberg-Skjerdingstad.


 

Smalere vei i grisgrendte strøk

Nye Veier bebuder at veiselskapet har ambisjoner om raskere, smartere og rimeligere utbygging. Blant innsparingstiltakene er svensk veistandard. Det innebærer ifølge prosjektdirektør Vatnan, en veibredde på 18,5 meter i stedet for 23 meter i tynt befolkede strøk. Fortsatt skal hastigheten ifølge Nye Veier, være 110 km/t.

Nå kommer det penger til E6 Soknedal og E6 Melhus

I Nasjonal transportplan er det satt av penger til å bygge E6 Sokndal og til å bygge ut E6 Melhus til fire felt.