Så mange sørtrøndere kan delta ved valget

Bare Oslo og Akershus vokser fortere.
Nyheter

I Sør-Trøndelag er det 231.800 personer som har stemmerett ved høstens valg. Det er 4,4 prosent flere enn ved stortingsvalget i 2013. Kun Oslo og Akershus har hatt en større prosentvis vekst i antall stemmeberettigede enn det Sør-Trøndelag har hatt.

Ulike regler

Man sammenligner med stortingsvalget for fire år siden fordi også utenlandske statsborgere bosatt i Norge har stemmerett ved lokalvalg. Det er dermed flere som har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ved Stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.


Av de 231.800 personene i Sør-Trøndelag som kan stemme ved høstens valg, er 15.400 mellom 18 og 21 år, mens 68.800 er over 60 år.