Vil fortsatt ha forvaltningskontor i rådhuset

Melhus kommunestyret bad rådmannen blant annet om ei tom avdeling på Buen kan tas i bruk til forvaltningskontor.
Nyheter

Melhus har fått forvaltningskontor som skal gi tilsagn om helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, og foreløpig har forvaltningskontoret ikke fått tildelt fast plass.


Strid om forvaltningskontor til 900.000 kroner

Melhus kommunestyre har ikke bestemt seg for hvor forvaltningskontoret skal være.


Har vurdert alternativer

Rådmannen hadde anbefalt at forvaltningskontoret skulle legges til rådhuset, og at kommunen skulle bruke 900.000 kroner til ombygging av et møterom. Dette var det uenighet om i kommunestyret, og kommunestyret vedtok i januar å utsette saken for å få utredet flere alternativer. Ett av alternativene var å bruke ei ubrukt avdeling på Buen omsorgssenter.


Forvaltningskontoret i gang

For første gang får Melhus et forvaltningskontor, og kontoret er blitt etablert.

 

Mandag kommer saken opp for Melhus eldreråd, og rådmannen anbefaler eldrerådet å gå for at forvaltningskontoret legges til tredje etasje i Melhus rådhus. Denne gangen har rådmannen sett for seg at lokalene kemnerkontoret disponerer, blir tatt i bruk til forvaltningskontoret.

I saksframlegget kommer det fram at rådmannen fortsatt anser at møterommet Ragna Rytter er det beste alternativet.

Rådmannen har vurdert tre steder i Buen omsorgssenter, men fraråder Buen med den begrunnelsen at et forvaltningskontor vil være for nært stedet der tjenesten skal gis. Den tomme avdelinga Sagatun vil ifølge rådmannen bli tatt i bruk i løpet av forholdsvis kort tid. Kroa senter er også vurdert av rådmannen, men rådmannen mener det kreves ombygging for å få plass til et forvaltningskontor.

Opprettelse av et forvaltningskontor er en del av prosjektet "100 år i eget hjem".


Vil endre omsorgsplasser

I fjor betalte Melhus kommune 2,8 millioner kroner for utskrivingsklare pasienter, og rådmannen foreslår at Hølonda helsehus kun skal ha omsorgsboliger.


Større rådhus?

Rådmannen foreslår også at rådmannen legger fram en egen sak om framtidig utvikling av Melhus rådhus. Ifølge rådmannen er det behov for nye kontorplasser i rådhuset, og at det kan dukke opp behov som følge av interkommunalt samarbeid og eventuelt framtidig sammenslåing av kommuner.

Saken om plassering av forvaltningskontoret skal til slutt avgjøres av kommunestyret.