Nye parkeringsplasser i Melhus sentrum

Ordføreren vil tilrettelegge for dem som vil kollektivpendle til byen, og grønt skal det også bli i Melhus sentrum.

Ordfører Gunnar Krogstad står på arealet som kommunen eier, og som får grøntpreg. Bak ordføreren er området der kollektivpendlere skal få parkere. 

Nyheter

Melhus sentrum skal få enda flere parkeringsplasser for kollektivpendlere. Denne gangen er det på et kommunalt eid område ved Melhuset og Melhustorget. Pendlere har etterspurt parkeringsplasser som er i gåavstand til togstoppen og busstoppen ved Melhus skysstasjon.

Kommunalt eid

Ordfører Gunnar Krogstad forteller at kommunen eier et område mellom miljøgata og Melhuset/Melhustorget, og at dette nå skal tas i bruk som parkeringsplass for kollektivpendlere.

- Selv om det ikke er fint med mange parkerte biler, må vi ha dem der. Området vil bli gruset opp. Drifta av parkeringsplassene blir i samarbeid med Melhus skysstasjon, sier Krogstad.


Stoppet ny p-avgift i Melhus sentrum

Ordføreren lover at det skal bli mange flere parkeringsplasser i Melhus sentrum.

 

Etterspurt

Trønderbladet har fått henvendelse fra flere som etterspør parkeringsplasser i gåavstand til togstoppen.

Toget er blitt enda mer populært etter at veiarbeid og køståing fører til at også bussen bruker lang tid mellom Trondheim sentrum og Melhus sentrum i rushtida. Ofte kan det ta nesten dobbelt så lang tid på den strekninga i rushtida, og folk opplever at korresponderende busser har kjørt før bussen fra byen har kommet. Folk har i henvendelsene til Trønderbladet, sagt at de er glade for at det skal komme enda flere parkeringsplasser på Brubakken, men at de synes det blir for langt å gå fra Brubakken til togstoppen.


Ny pendlerparkering i Melhus

Statens vegvesen vil etablere midlertidig pendlerparkering i Melhus, mens pendlerparkeringa på Klett er i det blå.


Melhus kommunestyre har vedtatt at Melhus skal slutte seg til Byvekstavtalen selv om kommunestyret ikke er sikker på hva avtalen innebærer.


Snart kan han bli nødt til å telle bilene

Skal Melhus være med i Byvekstavtalen, må biltrafikken telles.

 

- Trenger ikke å ha det fælt

Ikke bare biler skal få plass på det kommunale arealet. Krogstad forteller at kommunen vil sørge for beplantning og benker.

- Det er en del ting som kan gjøres, og en trenger ikke å ha det fælt i mange år, sier Krogstad.

Uenig i at det er stygt

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, har et flertall i Melhus kommunestyre vedtatt at det skal være et midlertidig byggeforbud i Melhus sentrum i inntil to år mens områdeplanen lages. Krogstad er opptatt av at det er viktig å ha en sentrumsplan, og han mener at Melhus sentrum er blitt slik de er, som en følge av at det er gitt for mange dispensasjoner og at politikerne har vært ettergivende.


Vedtok byggeforbud i Melhus sentrum

Heftig debatt i kommunestyret.

 

- Jeg er totalt uenig i at det er så stygt i Melhus sentrum at ingenting nytter , og jeg mener det går an å få det fint der. Fint betyr ikke at alle husene er hvitmalte som i en sørlandsby. Vi må ha torg, grønne lunger og turstier, og aktivitetsparken er et viktig tiltak, sier Krogstad.


11 utbyggere vil utforme framtidas Melhus sentrum

Melhus kommune ba utbyggere melde seg under arbeidet med sentrumsplanen, og henvendelsene strømmet på.