- Hvis det er så mye elg, hvorfor vil de ikke ha flere rovdyr?

Organisasjonen Bygdefolk for rovdyr har stand på Villmarksmessa, og mener at Norge ikke kan ha 150 cowboyjegere som jakter på rovdyr.

Jim Odin Wik og Bjarne Løkken står på stand for Bygdefolk for rovdyr. 

Nyheter

- Hvis det er så mye elg, hvorfor vil de ikke ha flere rovdyr, spør Bjarne Løkken, leder for Bygdefolk for rovdyr.


Elgstammen øker selv om flere skytes

Elgkvoten i Melhus har økt med 14 prosent, og skog- og viltansvarlig Ole John Sæther tror det er flere forklaringer på hvorfor elgstammen ikke blir redusert.

 

Stand

Lørdag og søndag står han på stand på villmarksmessa, og han forteller at mange er innom standen. Standen er utenfor hallen og der alle går for å komme inn i Bankhallen der mesteparten av messeaktiviteten er.

- Ingen er arrogante, de som ikke støtter oss går som oftest forbi, sier Løkken.


Rovdyrkveld på Støren

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk inviterer til årsmøte og åpent foredrag.

 

Løkken forteller at Bygdefolk for rovdyr er den eneste verneforeninga som står på stand.

- Vi har ikke fått statsstøtte, sier Løkken.


Vil lete etter bjørn med snøscooter

Skadebjørn kan bli tatt ut i vår mens det ennå er snø.

 

De fire store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv er alle observert i Gauldalen, og Løkken sier at Bygdefolk for rovdyr har konsentrert innsatsen om å få bevart ulven. Løkken mener at kommuner med stor elgstamme, også burde ha rovdyr som kan beskatte elgstammen.


Minst fire ulvekull er født i år

Årsvalper er påvist i nabofylket til Sør-Trøndelag.

 

Løkken mener at det foregår snikjakt på ulv ved at det tillates lisensjakt.


Klar til å skyte ulv

Per Bjarne Bonesvoll og Johan Hokseggen er glad for at lisensjakta på ulv startet i dag.


Cowboyjegere

- Ulven trenger et vanvittig stort område. Det går ikke an å skyte ulv før bestanden er levedyktig på norsk side. Hvis det i ytterste konsekvens skal tas ut et dyr, skal det gjøres av Statens naturoppsyn eller en representant fra naturoppsynet. Vi kan ikke ha 150 cowboyjegere, mener Løkken

Når det gjelder bjørn, mener Løkken at den burde få tilgang til en nasjonalpark med skog.

Løkken deler ut brosjyrer fra Bygdefolk for rovdyr, og viser blant annet til brosjyren "Myter om ulv". I den står det blant annet andre arter nyter godt av å ha ulv i nærheten, og at det siste kjente tilfellet av menneske som er drept av ulv i Norge, er i år 1800.