Vil lete etter bjørn med snøscooter

Skadebjørn kan bli tatt ut i vår mens det ennå er snø.

Denne bjørnen ble felt ved Almås i april 2013 av Statens naturoppsyn,og den ble stoppet ut. Foto: John Lerli 

Nyheter

Midtre Gauldal er en av kommunene der det interkommunale samarbeidsprosjektet ønsker å dra ut på bjørneleting med snøscooter.

Sauer tatt av bjørn

Ifølge sakspapirene til utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal, er det ønske om å få tatt ut skadebjørn på vårsnø i løpet av mars og april. I kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Selbu, Røros og Tydal ble det dokumentert at 70 sauer ble tatt av bjørn i løpet av beitesesongen i fjor.

Har sett hi

Nå søker det interkommunale samarbeidsprosjektet for skadefelling av bjørn om tillatelse til å bruke snøscooter i området på nordsida av Gaula for å kartlegge bjørneaktivitet. Av sakspapirene framkommer det at det foreligger kunnskap om at det finnes to lokaliteter hvor bjørn skal ha forsøkt å grave ut hi i fjor høst. Samarbeidsprosjektet tror at det ligger bjørn i hi i grensetraktene mellom de fem kommunene, og har søkt Miljødirektoratet om å få ta ut skadebjørn på vårsnø.

Snøscooter

Utvalg for næring, plan og miljø skal på mandag avgjøre om det kan brukes snøscooter i området på nordsida av Gaula i Midtre Gauldal.

Rådmannen i Midtre Gauldal anbefaler at utvalget gir samarbeidsprosjektet tillatelse til å benytte godkjente leiekjørere for å registrere aktivitet av bjørn på vårsnø i mars og april. I området nord for Gaula er det fastlagt traseer, og disse går langs Rensfjelltraseen, mellom Bjørgen-Skilbreidalen-Hålia, Stortjønna-Skilbreitjønna- Hålia, Røsløkken og Burusjøen, Digre/Hugås-Samsjøen, Almås-Storlivollen-Flovollen-Holtvollen og mellom Hinsværk-Holtsjøen.


Sauer får radiobjeller

Beitelag på Lundamo skor sauene mot rovdyr.