Skiltjungel mellom Melhus og Klett

På ei to kilometer strekning er det nesten 30 offentlige skilt å holde rede på for sjåførene, og enda flere skal det bli.

Skiltene inn mot Klett inneholder mye informasjon.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Klett.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Strekninga mellom Melhus og Klett er omtrent to kilometer lang, og på den strekninga er det ifølge ei uoffisielle telling 29 offentlige skilt langs veien. I tillegg kommer skilt som viser navn på bedrifter.

Flere i vente

Mange nye skilt er kommet opp som følge av E6-bygginga, og enda flere skal det bli ifølge byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

– En kan lure på om bilistene får med seg alle skiltene, men vi har ikke opplevd negative henvendelser. Det er heller et spørsmål om å ha flere skilt der, sier Soknes.

Må lese fort

Noen av skiltene har mye informasjon, og sjåførene må lese raskt om de skal få med seg alle stedsnavnene når de suser forbi i 60–70 km/t. Bedrifter som holder til langs denne E6-strekninga, har fått større skilt enn normalt fordi det kan være vanskelig for veifarende å finne avkjøringene til bedriftene ettersom det pågår veiarbeid.


- Se på E6

Anleggsleder anbefaler bilistene å holde blikket på veien, og ikke se på anleggsfolkene.

 

– Hver gang vi gjør omlegging, må vi lage en skiltplan. Den må godkjennes av skiltmyndighetene og det kan hende at vi må snakke med politiet om skiltinga, sier Soknes.


Her kommer ny E6

Å bygge en åtte km lang vei til 2,5 milliarder, er ikke gjort i en håndvending. Snart vil bilistene for alvor merke dette.

 

Rundt 1. april skjer det ei omlegging ved Bjørgum mekaniske verksted.

Roser bilistene

–Folk er tålmodige. Det er ikke enkelt å få til E6 i terrenget uten at trafikken påvirkes. Det er veldig viktig at det informeres godt, sier Soknes.


Vil ha ned bilbruken

Trondheimsordfører Rita Ottervik kom i bil til Melhus, for å fortelle at det må bli færre biler inn til byen.

 

Anleggsarbeidet fører til sand på E6, og Soknes forteller at rengjøringa skjer mest mulig regelmessig for å unngå at det blir gjørmete på veien og bilene blir skitne.


Ny pendlerparkering i Melhus

Statens vegvesen vil etablere midlertidig pendlerparkering i Melhus, mens pendlerparkeringa på Klett er i det blå.

 

– Det skapes kø når bilen som rengjør, ikke kan kjøre i 70 km/t, forklarer Soknes.


Omgitt av vei på alle kanter

Statens vegvesen stiller med vakt for å hjelpe Ekra gartneri som er havnet midt i E6-bygginga.


E6-strekninga mellom Trondheim og Melhus skal være ferdig i 2019.