300 tonn grus skal gjenbrukes

Melhus kommune har undersøkt om det er mulig å gjenbruke grusen som strøs på veier og fortau.

Fagleder Knut Forsmark holder fram en neve grus fra fortauet langs Lenavegen i Melhus sentrum 

Nyheter

Tidligere har strøsand på veier og fortau vært ansett for å være så forurenset at den ikke kan gjenbrukes.

Kjørte test

- Vi kjørte en labtest på grusen i fjor, og testen viste at grusen er så ren at vi kan bruke den som fyllmasse. Grusen i seg selv er ren nok, men det er med så mye rask som tyggegummi og sigarettsneiper. Om folk hadde brukt søppelkassa, ville grusen vært enda renere, sier fagleder Knut Forsmark i Melhus kommune.

Grusen vil bli super som fyllmasse når det for eksempel skal legges ned rør, forteller Forsmark.


Støvete på veiene

Flere steder blir det store støvskyer når kjøretøy passerer.

 

Årlig forbruk

Melhus kommunes årlige forbruk av grus til veier og fortau varierer etter hvordan vinteren er.

- Det har vært en fin vinter i år. Melhus kommune har et forbruk på cirka 300 tonn pr. år. I tillegg til dette kommer det våre entreprenører bruker på de rodene hvor vi har innleie, forteller Forsmark.

Biter av Vassfjellet

Grusen består ifølge Forsmark, av knust fjell fra Melhus. Den er biter av Vassfjellet som har flere grusuttak.


Hovin kan få steinbrudd

Den sjeldne rhyolitten er funnet på Hovin, og den vil Ramlo sandtak ha tak i.