Vil skape møteplasser

Internasjonalt råd ønsker å fremme integrering og skape møteplasser mellom utenlandske og etnisk norske i Midtre Gauldal.

INTERNASJONALT TILSNITT: Adam Berk og Randi Rognes er henholdsvis leder og nestleder i Internasjonalt råd i Midtre Gauldal kommune. De har som mål å fremme integrering og skape flere møteplasser mellom utenlandske og etnisk norske. På søndag arrangerer de matkurs på kjøkkenet på GSK, hvor syrisk og somalisk mat står på programmet.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Internasjonalt råd ble etablert etter kommunevalget i 2015. De har sju medlemmer fra fem forskjellige land, i tillegg til det norske medlemmet Randi Rognes, som også er nestleder.

Adam Berk fra Polen er leder i rådet. Han har jobbet på Norsk Kylling siden 2010.

Les også: Full uttelling for flyktningarbeidet

11 språk i barnehagen

Han var først litt usikker på hva rådet konkret skulle jobbe med i starten, men opplever at det har blitt stadig mer tydeliggjort.

– Godt og vel 12 prosent av befolkningen i kommunen er av utenlandsk opprinnelse. Det snakkes 11 språk i Støren barnehage, sier Randi Rognes.

En stor del av den utenlandske befolkningen kommer fra arbeidsinnvandringen til Norsk Kylling. Og det er ikke lenger bare på Støren at det merkes at Midtre Gauldal er en kommune med internasjonalt tilsnitt. De bor også ute i grendene.

Fikk penger

Handlingsplanen for rådet er å fremme integrering, og spre kunnskap om de ulike etniske gruppene som lever i kommunen.

– Vi ønsker at folk skal få innblikk i hverandres kultur og religion, sette farge på hverdagen og skape møteplasser mellom utenlandske og etniske norske, sier Rognes.

Medlemmene i rådet er fra Polen, Irak, Dubai, Sudan, Slovakia og Norge.

Rådet ble tildelt 50 000 kroner av Blilyst-midler, som kommunen tidligere hadde fått. Disse sto igjen ubrukte, etter at Blilyst-programmet opphørte. Dermed ble det bestemt at disse skulle gis til rådet. Dette har gitt dem handlingsrom til å gjennomføre flere prosjekter. Blant annet serverte de nylig formannskapet mat med muligens litt mer internasjonalt tilsnitt enn hva medlemmene spiser til vanlig.

Matkurs

Dette med mat står også i fokus et par søndager framover. Førstkommende søndag arrangeres det første av i alt to matkurs. Det er Rahed Aldakak fra Syria og Jamila Abukar Omar fra Somalia som er kursholdere, og skal lære bort mattradisjoner og matlaging fra sine land. Dette skjer på skolekjøkkenet på Gauldal skole- og kultursenter (GSK) søndag 19. mars. Neste kursdag er søndag 2. april. Da skal det undervises i polsk og slovakisk mat. Deltakerne får være med og lage maten, smake på, og de får med seg oppskrifter hjem. Påmelding skjer hos Frivilligsentralen.

– Hvis dette blir populært, kommer vi til å holde flere kurs med mat fra andre nasjoner senere, lover Randi Rognes.

Sykkelkurs

De har flere prosjekter og oppdrag framover. Blant annet skal de arrangere sykkelkurs. Dette er noe særlig muslimske kvinner etterspør, da de ofte ikke har hatt anledning til å lære dette i hjemlandet.

– De opplever enorm mestring og frihet ved å sykle, sier Rognes.

I tillegg ser de også på mulighetene for å arrangere svømmekurs. De har også spilt inn forslaget om å ta med en innvandrer i 17. mai-komiteen. Skikurs, diskusjonskvelder på biblioteket, internasjonal festkveld er også arrangementer de ser for seg framover.