Ønsker båndtvang i skiløypa

Jårakjølens Venner forventer at hundeeiere har kontroll på hundene sine, og at det ryddes opp etter hunder.

Illustrasjonsfoto fra Jårakjølen. 

Dette skiltet står ved en tursti på Søberg.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Styret i Jårakjølens Venner har sett seg lei på hundeeiere som ikke har kontroll på hundene sine, og som ikke rydder opp hundeskitt.

Båndtvang

"Vi ønsker å sette fokus på at hundeeiere overholder båndtvang og vi forventer at hundeeiere har god kontroll på hundene sine. For miljøet i skiløypa må hundeskit fjernes fra løypetraseen og poser må ikke etterlates i terrenget eller på parkeringsplassen slik at de kommer fram når snøen forsvinner", heter det i styrevedtaket.

I styrevedtaket heter det også: «Jårakjølens Venner ønsker en trygg trasé, spesielt med tanke på de yngste og eldste. Dette krever at alle tar hensyn til hverandre. Vinters tid når det er kjørt spor er det primært en skitrasé».

– Hundeeiere må ha kontroll på hundene sine, og dette er en pen oppfordring til hundeeiere. De må ikke slenge igjen drittposer på parkeringsplassen, og det er ikke trivelig at det ligger hundedritt i skiløypene. Hundeskiten dras med av løypemaskina, sier Almås.

Tidligere har Jårakjølens Venner erklært at skisporet ikke er for hundespann, opplyser Almås.

Mange på tur

De siste vintrene har det vært stor tilstrømning av folk til Jårakjølen fordi dette er en av få snøsikre steder, og fordi det jevnlig kjøres opp skispor med løypemaskin. Almås forteller at det kommer skiløypere som har med seg flere hunder samtidig, og at det er fare for ulykker om hundeeieren ikke har kontroll på hunden når det kommer skiløpere i stor fart.

–Det er ikke hundene som er problemet. Ikke alle hundeeiere har dressur på hunden, sier Almås.

Almås sier videre at de er klar over at de ikke har lovhjemmel til å kreve at hunder skal være i bånd, og han legger til at han ikke ønsker å gå inn i diskusjonen om bestemmelsene i Melhus.

Lokale forskrifter

Politikerne har tidligere vedtatt at det er båndtvang i lysløyper om vinteren, men ikke i skiløyper som ikke er lyssatt.


Ikke båndtvang på tursti

Du kan gå med løs hund på tursti på Melhus

 

Ifølge de lokale forskriftene er det båndtvang i Melhus som for landet ellers i perioden 1. april til 20. august. I etablerte boligområder, handleområder, kirkegårder og idrettsanlegg er det båndtvang hele året.


Kan du slippe hunden løs i skiløypa?

Hvilke regler gjelder for båndtvang i Melhus og når starter ordinær båndtvang?

 

I forskrifta heter det at det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing. «Medtas hund skal den ikke være til hinder for andre skiløpere», heter det videre i den lokale forskrifta.

Les også: Båndtvang fra 1. april


Det er båndtvang på badeplassene ved Øysand og Svorksjøen når strendene benyttes som badeplass, og hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten avtale med skolen og barnehagen. Fra 21. august til 10. oktober er det utvidet båndtvang der bufe «virkelig beiter» som det heter i forskrifta.