Skal fange inn og merke 60 elger

Elgene skal få radiosendere og følges med for å se om de får skrantesyke.

Beitende elg på Hølonda. 

Nyheter

Melhus er en av kommunene der elger skal fanges og merkes med radiosendere. Norsk institutt for naturforskning har fått tillatelse til fangst og merking av inntil 60 elger i Trøndelag ifølge et brev til Melhus kommune.

Tillatelsen gjelder kommunene Melhus, Selbu, Tydal, Malvik, Trondheim, Meråker, Stjørdal og Klæbu, og da i perioden 7. februar til 31. mars. Miljødirektoratet har gitt tillatelsen, og krever at det foreligger nødvendige tillatelser fra Mattilsynet.

Les også: Viltet måtte testes

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å følge elger over lang tid for å se om de utvikler skrantesyke (CWD). Det primære ønsket til NINA er å merke voksne hunndyr, men forskningsinstitusjonen ønsker også å merke noen okser og kalver. I tillegg til å følge med om elger utvikler skrantesyke, ønsker NINA å øke kunnskapen om dyrenes områdebruk.

Les også: Om vinterforing av elg

I forbindelse med jakta er det tatt prøver av rein for å se om de har skrantesyke, og ifølge ei tidligere melding fra Holtålen ble det ikke påvist at dyr hadde denne sykdommen.