Tone Njøs vigsles som diakon

Biskop Tor Singsaas kommer til festgudstjenesten på søndag.

Tone Njøs. Foto: Den norske kirke 

Nyheter

Søndag blir Tone Njøs vigslet som diakon, og det skjer under en festgudstjeneste i Melhus kirke.

Biskopen til stede

Blant dem som deltar under gudstjenesten er biskop Tor Singsaas, prost Øystein Flø og sokneprest John Olav Hodne.

Melhusbyggen Tone Njøs har vært ansatt som diakon siden 2010. Hun er utdannet diakon, og har et spesielt ansvar for det frivillige arbeidet når det gjelder barn, unge og eldre. I tillegg til samarbeid med Frivilligsentralen og Kirken Nødhjelps innsamlingsaksjon, har hun ansvar for treffene på institusjonene. Dessuten leder hun sorggrupper.

Å bli vigslet er et personlig valg når en er diakon, opplyser kirkeverge Kurt Rylandsholm.

Felles gudstjeneste

Vigslinga skjer under festgudstjenesten som er felles for alle menighetene, og er altså i Melhus kirke. Under gudstjenesten blir det ekstra musikkinnslag. Etterpå blir det kirkekaffe på Melhus bedehus i regi av Melhus menighetsråd. Der blir det kaffeservering og hilsninger.

Les mer om: Biskopen går av


Fellesrådet opplyser at det blir tilbud om kirkeskyss til gudstjenesten fra alle de fire menighetene i kommunene, og kontaktpersonene er Lars Høiseth (Horg) Arvid Løvås (Melhus), Mette Goa Hudal (Flå) og Jan Arne Bremnes (Hølonda).