Svære byggekraner i Melhus sentrum

De strekker seg langt utenom tomta til Energiparken der det kommer 106 leiligheter og muligens butikker.

Krana var lett synlig fredag morgen, og får selskap av ei kran til. I midten miljøgata, mens tomta til Energiparken er ved foten av krana. T.v. Thoragården.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Christoffer Søbstad (t.v) er prosjektsjef mens Geir Søbstad er daglig leder i Rett Hjem. De står på tomta til Energiparken. 

Nyheter

Ei stor byggekran er allerede kommet på plass, og snart er også nummer to montert, forteller prosjektsjef Christoffer Søbstad i Rett Hjem Bolig.

Over miljøgata

Kranene er så store at kranarmen går over miljøgata i Melhus sentrum.

- Kranene skal kun jobbe over Energiparken. De vil svinge over miljøgata, men ingenting skal løftes over miljøgata. Det blir løfting på egen tomt, og kranførerne vil prøve å svinge på vår tomt, sier Søbstad.

Søbstad forteller at Rett Hjem Bolig som bygger Energiparken, har sendt arbeidsvarslingsplan til Statens vegvesen og har løpende dialog med vegvesenet om ut- og innkjøring av lastebiler. Rundt tomta til Energiparken går miljøgata (Melhusvegen) og Løvsetvegen som begge er fylkesveier. På den tredje sida er Lenavegen.

Den ene krana vil ifølge Søbstad, bli stående til juli mens den andre fjernes i august. Det er ikke første gang det er svære byggekraner i Melhus sentrum, og det vakte reaksjoner da byggekrana ved Høvdingplassen løftet last over rutebussene.

Er denne krana farlig?

Passasjerer, fotgjengere og bussjåfører føler seg utrygge

 

Virksomhetsleder Jakob Storrø i Melhus kommune sier at siden miljøgata og Løvsetvegen er fylkeskommunale veier, er det ikke Melhus kommune som har tatt vurderinga av hvor byggekranene på tomta for Energiparken kan arbeide.

Les også: Raskere leilighetssalg i Melhus enn i Stjørdal

Energiparken får 106 leiligheter, og Søbstad opplyser at 58 er solgt så langt.

- Vi har startet med betongarbeidet, og så går det slag i slag i 1 1/2 år, sier Søbstad.


Tok det siste jafset

Nå er et høybygg borte fra Melhus sentrum.

 

Ikke politistasjon sør

I første etasje av Energiparken er det satt av 2000 kvadratmeter til næringsareal. Søbstad opplyser at de har fått avslag på å få bli med videre i konkurransen om politistasjon sør.

- Fire ble tatt med videre, og vi fikk avslag. Den eneste begrunnelsen vi har fått er at andre alternativ var bedre, og at politiet ønsker å ha politistasjon sør nærmere byen, sier Søbstad.

Les også: Stor byggekran da Buen ble bygd

Søbstad forteller at de har løpende dialog med andre aktører.

- Det kan være veldig aktuelt med butikk i næringsdelen, og vi prater med aktører fra møbel til dagligvare, sier Søbstad.


- Se på E6

Anleggsleder anbefaler bilistene å holde blikket på veien, og ikke se på anleggsfolkene.