Kartlegger 26-åringens bevegelser etter at 38-åring ble funnet død

Politiet bruker overvåkningsbilder for å finne ut hvor drapssiktede 26-åringen har beveget seg.

AVSPERRET: Boligen 38-åringen leide på Ler, er fortsatt avsperret.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Vi har bilderPolitiadvokat Jørgen Aunet

Nyheter

Overvåkningsbilder tas i bruk av politiet for å kartlegge bevegelsene til den drapssiktede 26-åringen fra Melhus, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt. Ifølge Aunet vet politiet fortsatt ikke eksakt tidspunkt for når 38-åringen på Ler døde.

Politiet har fortsatt tidsrommet mandag 23. januar klokka 22.21 til onsdag 25. januar klokka 12.58 som tidsrom for drapet. Som en del av etterforskninga, har politiet innhentet bilder fra overvåkningskamera. 26-åringen har oppgitt til retten at han er arbeidssøker

– Vi har bilder fra tidsrommet vi opererer med, og bildene er fra kamera rundt omkring. Vi har kartlagt hvor han var, og jobber med detaljer rundt dette, sier Aunet.


Har du kamera i bilen?

Om du har kjørt langs Fremovegen på Ler de tre første dagene i uka, vil politiet gjerne høre fra deg.

 

Også Frostating lagmannsrett viser i sin kjennelse, til bilder fra overvåkningskamera av den drapssiktede 26-åringen.

Fortsatt i varetekt

Frostating lagmannsrett forkastet anken fra 26-åringen som ønsker å bli løslatt. Både tingretten og lagmannsretten vil ha 26-åringen varetektsfengslet i fire uker, og at han i to uker ikke får lese aviser.

Politiet har ikke villet gå ut med detaljerte opplysninger om dødsårsak og om det er brukt våpen, fordi 26-åringen ennå ifølge Aunet ikke var blitt gjort kjent med dødsårsaken. Det eneste politiet vil si om dødsårsaken, er at mannen døde som følge av vold.

- Før vi konfronterer ham, ønsker vi å få mest mulig detaljer og informasjon på plass først. Derfor ønsker vi å holde tilbake dødsårsaken fordi siktede ikke har fått vite det ennå, sier Aunet.

Tingretten og lagmannsretten mener det er fare for at 26-åringen forspiller bevis eller påvirker vitner om han løslates. Trønderbladet har ikke fått svar hos forsvarer Arve Opdahl om de anker til Høyesterett.

Politiadvokat Aunet sier at det ikke er planlagt nye avhør av den drapssiktede 43-åringen, som ble løslatt på mandag.

Nye avhør

Derimot konsentrerer politiet seg om 26-åringen, og skal ha nye avhør av ham. Det skal ifølge Aunet skje i dag eller i morgen.

Lagmannsretten viser i kjennelsen til at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet samme dag som 38-åringen ble funnet død av noen som skulle innom på avtalt besøk for å utføre arbeid i boligen. Analyse av biologiske spor styrker ifølge lagmannsretten, mistanken mot 26-åringen. Eksempler på biologiske spor er blod og dna-avtrykk.


Drapssiktet må fortsatt sitte i varetekt

Frostating lagmannsrett forkastet anken fra 26-åring fra Melhus.

 

Kripos er fortsatt i Melhus, og politiet har fått inn mye informasjon og tips. Lensmann Per Christian Stokke som leder den politifaglige delen av etterforskninga, av hensyn til etterforskninga vil ikke gi informasjon om hva som er kommet ut av avhør og tips.

- Når det gjelder opplysninger fra avhør eller siktede, så kan vi ikke på nåværende tidspunkt bekrefte eller avkrefte noe. Dette på bakgrunn av at avhørene i saken ikke er ferdige, og fordi vi av taktiske vurderinger ikke kan kommentere dette nærmere, opplyser lensmann Stokke.

Politiet har ikke konfrontert 26-åringen med ulike funn ennå, ifølge politiadvokaten.

Krangel

Forsvarer Arve Opdahl er uenig i at mistanken mot 26-åringen er styrket, og har vist til at han ikke erkjenner straffskyld. I støtteskrivet har forsvareren skrevet at 26-åringen har forklart at krangelen med 38-åringen ble skværet opp.


Forsvareren mener drapssiktet 26-åring kranglet med 38-åringen

Ifølge forsvareren skværet de opp, men lagmannsretten viser til skader 26-åringen hadde da han ble pågrepet.

 

Utrykning helga før

Helga før drapet kom en politipatrulje over to blodige personer på Ler, og det var det politiutrykning til boligen 38-åringen leide

– Vi ser ingen sammenheng med den hendelsen, sier politiadvokat Aunet.

Aunet ønsker ikke å gå i detaljer om hendelsen.

Pårørende har ikke ønsket å gå ut med navnet på 38-åringen, opplyser politiet.