Letter på lusekrav

Villaksforkjemperne fortviler over beslutningen.

Reglene for lakselus er endret av fiskeriministeren.  Foto: Marit Hommedal, NTB scanpic

Nyheter

I påvente av et nytt reguleringssystem for justering av produksjonskapasiteten hos lakseoppdrettere, vil fiskeriminister Per Sandberg (Frp) endre reglene for brudd på kravene for lakselus. I dag er maksgrensen 0,5 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt hos lakseoppdrettere. I reglene for ekstra vekst settes denne grensen til 0,1 lus. Nå endres forskriftene slik at det først regnes som brudd på vilkårene ved lusetall mellom 0,2 og 0,3 lus per fisk i tre påfølgende uker.


– Fin sesong så langt

Det er ikke som i gamle dager, men laksefisket er inne i en positiv trend.

 

Skrekkbilder av skadet laks

Endringen skjer samtidig som skrekkbildene av omfattende luseskader hos fisk i oppdrettsanleggene til Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett på Frøya vekker avsky i sosiale medier. I tillegg er det avdekket at Lerøy Midt har brent egen grunnlagsdokumentasjon på lusetelling.

Les også: Klager på Sandbergs laksevedtak

- Fremfor å lempe på kravene, burde Sandberg heller skjerpet kravene til lusetelling og dokumentasjon, samt krevet endring i produksjonsmetodene, forklarer parasittolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud, i en pressemelding.

Vil hindre feilaktige sanksjoner

For å forhindre at lakseprodusentene skal bryte vilkårene og blir ilagt feilaktige sanksjoner og reaksjoner, endres forskriftene slik at det først regnes som brudd på vilkårene ved lusetall mellom 0,2 og 0,3 lus per fisk i tre påfølgende uker. Ved nivå på 0,3 lus per fisk eller mer regnes det som uansett som brudd på vilkårene allerede etter én telling.

– Brudd på vilkårene for kapasitetsvekst har alvorlige konsekvenser, og det er derfor avgjørende at det ikke kan såes tvil om det foreligger brudd på vilkårene eller ikke. Når vi nå endrer på forutsetningene for kapasitetsøkningen, mener jeg det er riktig at alle oppdrettere får mulighet til å vurdere tilbudet på nytt, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB. Alle etablerte oppdrettere, inkludert de som har takket nei tidligere, får nå mulighet til å vurdere tilbudet om 5 prosent kapasitetsvekst på nytt.