Trekker anken til Høyesterett

Ektemannen til Nilofer Naseri vil likevel ikke anke drapsdommen på 13 års fengsel.

Til venstre står Nilofers foreldre Shaima og Essa Naseri og til høyre statsadvokat Unni Sandøy og bistandsadvokat Sigrun Dybvad. Bildet er fra lagmannsretten. 

Vaktholdet i lagmannsretten var solid. T.h forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen. 

Nyheter

Den drapsdømte 29-årige ektemannen til Nilofer Naseri, har trukket anken til Høyesterett.

Det bekrefter både den drapsdømtes advokat Øyvind Bergøy Pedersen og Nilofer Naseris families bistandsadvokat Sigrun Dybwad.

Vil starte soning

- Han har trukket anken til Høyesterett fordi han ønsker å komme i gang med soningen, sier Bergøy Pedersen.

Les også: Om anken

Nilofers ektemann ble i Sør-Trøndelag tingrett og i Frostating lagmannsrett dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap på sin kone samt for drapstrusler i forkant. Forsvarer Bergøy Pedersen ønsker ikke å gi ytterligere kommenterer til hvorfor 29-åringen har trukket anken, og vil dermed ikke svare på spørsmålet om hva han som advokat har rådet sin klient til.

Ektemannen til Nilofer er dømt for å ha kvalt og knivstukket sin kone i leiligheten på Kuhaugen i Melhus sentrum i september i fjor. Parets lille sønn var til stede i leiligheten da Nilofer ble drept, og ifølge aktor Unni Sandøy må Nilofer ha levd flere minutter i sterk dødsangst.

Les også: Aktor om dødskampen

Etter at dommen falt i lagmannsretten, sa forsvareren at hans klient ikke anket, men så kom det fram av rettspapirene som Trønderbladet har skrevet om tidligere, at 29-åringen hadde anket likevel. Nå er altså anken trukket.

Erstatning

Når det gjelder erstatningsbeløpene 29-åringen skal betale, viser forsvareren til at dette spørsmålet ble ferdigbehandlet i tingretten.

Ektemannen til Nilofer Naseri anket aldri erstatningskravet og godtar oppreisningskravet på 650.000 kroner, og krav om erstatning til Nilofers far på 100.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste og kravet om dekning av utgifter familien har hatt.

Les også: Godtok dommen først

Lettet over at anken er trukket

Essa Naseri, Nilofers far, er lettet over at saken nå er over. Han forteller at datterens bortgang er tung å bære og en trist hendelse.

Les også: Om dommen i lagmannsretten

- Familien synes det er godt at straffesaken er ferdigbehandlet i det norske rettssystemet, sier bistandsadvokat Sigrun Dybvad.

I tingretten ble den 29-årige ektemannen dømt til å betale oppreisning til sin lille sønn og til konas foreldre, og erstatning til Nilofers far.

Les også: Beklaget overfor Nilofers familie