Så trangt at de får klasserom utenfor skolen

Trangboddheten på Melhus videregående skole løses med klasserom i paviljong.

SNART KLAR: Paviljongen er i ferd med å ferdigstilles. Den skal etter planen tas i bruk 31. oktober.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

FÅR BEDRE PLASS: Rektor Astrid Gynnild forteller at de er fornøyde med utformingen av paviljongen, og ser fram til å ta den i bruk. Det vil hjelpe på plassmangelen på skolen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Paviljongen utenfor Melhus videregående skole er snart klar til bruk, og blir ifølge rektor Astrid Gynnild en midlertidig løsning fram til skolen er utbygd.

Les også: Elevtallet øker på Melhus

– Overtakelsen av paviljongen er på mandag, og så flytter vi inn mandag 31. oktober om alt er i orden, sier rektor Gynnild.

Skal bygges ut

Melhus videregående skole har lenge slitt med mangel på areal til elevene, og ei utbygging lar vente på seg. Rektor Gynnild forteller at det er kommet utspill fra ulike hold fra skolen om at det begynner å bli en prekær plassmangel.


Elevene tar jobben med å utvide sin egen skole

Stor pågang av elever som ønsker seg inn på hestelinja skapte en ekstra utfordring for Øya videregående skole. Løsningen ble å utvide stallen. Arbeidet er det byggfagselvene som står for.

 

Skolen står på lista for utbygging, og rektoren forteller at hun skal på et møte på fredag om skolebruksplan 4 der temaet er videreutvikling av skoler som ikke er blitt bygd ut. Gynnild forteller at det også pågår en pedagogisk diskusjon om hvordan framtidas videregående skole skal se ut. Utviklingsplanen skal være ferdig i desember neste år, og så skal det lages en plan for bygginga, forklarer rektoren. Tidligst oppstart blir dermed i 2018, og rektoren tror at skolen ikke vil være ferdig utbygd før i 2020.

Et løft

I mellomtida skal skolen bruke en paviljong som snart er klar. Denne står ved parkeringsplassen foran skolen.

– Paviljongen har tre store og lyse klasserom og to grupperom. Så langt er vi svært fornøyd med den, og vi ser fram til å flytte inn. Dette vil også gi bedre plass på skolen, og paviljongen er et løft for skolen. Jeg føler at det er blitt lyttet til innspillene er kommet om plassmangelen, forteller Gynnild.

Den opprinnelige planen var å ha ferdig paviljongen sist mandag, men på grunn av forsinkede leveranser og annet, blir paviljongen ikke innflyttet før om et par uker. Arild Aagensen fra fylkeskommunen har vært prosjektleder, og modulene er levert av Bygg-Pro fra Malvik.

Ikke skole i skolen

– Ingen skal være fast i paviljongen, og vi ønsker å unngå at paviljongen blir en skole i skolen. Det er laget nytt romprogram for skolen, og flere klasser skal benytte paviljongen. Idrettsfag vil være der noe mer enn de andre, opplyser Gynnild.

Ved skolen er også den nye veiløsninga i ferd med å ta form, og det skal bli bedre framkommelighet både for fotgjengere og bilister.

Gjenbruk

Paviljongen, som rektoren ikke vil kalle brakke, skal gå på rundgang blant videregående skoler om trenger den når Melhus videregående skole ikke lenger har behov for den.

Se video: Elevene har blitt ekte friluftsfolk

– Fylkeskommunen har kjøpt den, og den vil gå på rundgang, opplyser Gynnild.