Skuffet over rådmannens anbefaling

Rådmannen står fast på at det vil koste Melhus kommune en million kroner ekstra i året om Idrettsbarnehagen får bygge på Korsvegen.

DEN PRIVATE: Fysioterapeut Kari Øie og Hjørvard Bjørnbeth som er styrer i Brekkåsen idrettsbarnehage, viste i sommer fram den fem mål store tomta idrettsbarnehagen har hånd om på Korsvegen. 

Jeg er skuffet over rådmannens innstilling når vi kan tilby en velfungerende barnehage og folket på Korsvegen vil ha oss.Hjørvard Bjørnbeth

SAMLOKALISERING: Eid skole har 1.-10. trinn, og rådmannen anbefaler at den nye barnehagen bygges i nærheten av skoleanlegget. 

Nyheter

En ny kommunal barnehage på Korsvegen vil ifølge rådmannen koste 39,75 millioner kroner. Rådmannen anbefaler Melhus formannskap å gå inn for at barnehagen bygges ved Eid skole og at den står ferdig i august 2019. Den nye barnehagen skal ha fem avdelinger og med plass til 90 barn ifølge rådmannens forslag.

Melhus formannskap får saken på bordet på tirsdag, og har tidligere utsatt saken fordi politikerne ønsket en utredning etter at Idrettsbarnehagen leverte et tilbud om å bygge den nye barnehagen.

Les også: Barnehagen vil til Korsvegen, men politikerne er usikre

Eier

Hvem som skal stå for bygging av ny barnehage har vært et strids-tema på Korsvegen og blant politikere.

Debatten startet da Regnbuen friluftsbarnehage fremmet ønske om kommunal overtakelse. Etter forhandlinger tok Melhus kommune over barnehagen og de ansatte fikk jobb i den nye barnehagen som besto av ansatte og barn fra Regnbuen friluftsbarnehage og den kommunale Eid barnehage. Sistnevnte hadde stadig færre barn, og foreldre klaget på nedslitte lokaler.

Etter sammenslåinga flyttet barn og ansatte fra Eid barne-hage inn i lokalene Regnbuen friluftsbarnehage leide i Korsvegen næringspark.

Les også: Underskrifter for ny barnehage

Et flertall i Melhus kommune-styre vedtok at kommunen skal bygge ny barnehage og at den skal ligge ved Eid skole. Mindretallet ville at kommunen skulle kjøpe Korsvegen næringspark og bruke disse lokalene.

Idrettsbarnehagen har sendt tilbud til Melhus kommune om å bygge den nye barnehagen samt en idrettshall. Styrer Hjørvard Bjørnbeth fortalte i Trønderbladet at de har sikret seg ei tomt på motsatt side av fylkesveg 708. Tomta ligger ved starten av ski-stadion, og Bjørnbeth har pekt på at skistadion og friluftsområdet like ved gir rike friluftsmuligheter for en barnehage.

- Jeg er skuffet over rådmannens innstilling når vi kan tilby en velfungerende barnehage og folket på Korsvegen vil ha oss. Det har vært underskriftsaksjon for idrettsbarnehage, og jeg synes folket og ikke ansatte i rådhuset burde få uttale seg, sier Bjørnbeth.

Idrettsbarnehagen har tilbudt seg å ta over de ansatte i nye Eid barnehage ved en virksomhets-overdragelse, og mener det må være et pluss at kommunen får en ny idrettshall.

Bjørnbeth har bebudet at idrettslaget og bygdefolket skal få bruke idrettshallen på kvelds-tid.

Merutgifter

Bjørnbeth mener det ikke stemmer at det vil bli dyrere å ha en privat barnehage på Korsvegen i stedet for en kommunal, og han ønsker å se dokumentasjon på dette.

Les også: Flest søkere til denne barnehagen

Assisterende rådmann Morten Bostad mener imidlertid at et ja til privat barnehage innebærer at Melhus kommune får en merutgift på én million kroner i året.

Rådmannens regnestykke går blant annet ut på at en ny kommunal barnehage ikke vil ha de samme administrative utgiftene som en privat barnehage og et annet kapitaltilskudd enn den private vil få.

Bostad viser også til at Idrettsbarnehagen som er kjøpt opp av Læringsverkstedet, har varslet om at Melhus kommune må ta alle framtidige reguleringskostnader/premier knyttet til opp-tjente pensjonsrettigheter for ansatte som overføres fra den kommunale til den private barnehagen.

Beregningene til rådmannen viser at de kommunale merutgiftene vil i løpet av 40 år utgjøre like mye som beregnet byggekostnad for en ny kommunal barnehage.