Elevtallet øker på Melhus

Melhus videregående skole får 560 elever fra i høst. Det er 20 flere enn i fjor.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem, Foto: Gunn Heidi Nakrem

Det er veldig stor grad av samsvar mellom antallet primærsøkere og antallet klasser.Astrid Gynnild, rektor

Nyheter

Den allerede fulle videregående skolen har i år økt opptaket av elever med 20, og det er sammensatte årsaker til at det blir sånn, forteller rektor Astrid Gynnild.

–Blant annet kommer det et kull med økt elevtall fra Gimse ungdomsskole i år, sier hun.

Les også: 9 av 10 har fått plass på videregående

Størst økning på studiespesialisering

Primært er det en økning på studiespesialisering, og det er en trend som er synlig over hele landet. Noe av dette skyldes at faget Medier og kommunikasjon har gått fra å være et yrkesfag til å bli studiespesialisering, men dette har ingen innvirkning på Melhus, siden skolen ikke tilbyr dette faget.

Totalt har skolen tatt opp 300 elever til studieforberedende fag høsten 2016, og 260 til ulike yrkesfag.

I år, som i fjor, er det elektro som er den store vinneren blant yrkesfagene.

–Vi har 62 primærsøkere på VG1, og tar inn 30. Vi har aldri hatt så mange søkere på elektro, sier Gynnild.

Les også: Vanskeligere å komme inn ved nye NTNU

Men det å utvide tilbudet er uaktuelt og lite hensiktsmessig.

–Næringslivet sier at behovet ikke er større, og det er heller ikke tilgang på flere lærlingplasser, forteller rektoren.

Forutsigbare forhold

Søkertallene til Melhus videregående skole er forutsigbare, og Gynnild sier at dette gjør at de klarer å planlegge opptaket godt i forkant.

–Det er veldig stor grad av samsvar mellom antallet primærsøkere og antallet klasser, forteller hun.

Mens Teknikk og industriell produksjon, for eksempel, opplever en nedgang i antall søkere nasjonalt, har Melhus klart å fylle sine oppsatte klasser.

Helse- og oppvekstfag opplever størst økning nasjonalt, men det ser ikke Gynnild så mye til.

–Vi har 30 primærsøkere, og alle kom inn, forteller hun.

Les også: Lang venteliste på anleggsteknikk

Noen fag sliter

Service og samferdsel sliter med rekrutteringen, og likedan Restaurant- og matfag. Likevel har det blitt klasser i disse fagene på Melhus, også i år.

–Restaurant- og matfag har slitt aller mest, og tilbud blir lagt ned i stor skala over hele landet. Vi har så vidt klart å holde det gående også i år, med 15 elever på VG1 og 15 elever på VG2, forteller Gynnild.

Hun mener det er viktig å prøve å opprettholde tilbudene, både for elevenes skyld, men også for næringslivet.

Statistikken viser for det første at det er viktig å få så mange som mulig inn på primærønsket sitt, fordi det da er større sjanse for at elevene fullfører.

Når det gjelder restaurant og matfag er dessuten Melhus den eneste skolen i hele gauldalsområdet som har dette tilbudet.

–Næringslivet gir oss signaler om at de ønsker at det opprettholdes. Vi skal prøve å sette i gang rekrutteringstiltak til dette faget nå i høst, mot neste års opptak, sier Gynnild.

Eneste nord for Bergen

Et annet utsatt fag er Laboratoriefag, som er et VG2-tilbud til Studiespesialisering.

–Det har vært i faresonen i mange år, men vi har hatt nok søkere de siste årene, til å ha faget. I år har vi 11 primærsøkere, fra alle fylker fra Møre og Romsdal til Finnmark. Vi er det eneste tilbudet nord for Bergen, sier Gynild.

Næringslivet ønsker seg lærlinger fra Laboratoriefag, og antallet tilgjengelige arbeidsplasser etter endt læretid, er nå også i ferd med å ta seg opp, ifølge Gynnild.

Popularitetsforholdet mellom yrkesfag og studieforberedende fag går i bølger, forteller melhusrektoren, og mens det etter kunnskapsløftet i 2006 ble en økning i antallet som søkte seg inn på Studiespesialisering, ser de nå at denne trenden er på vei tilbake.

–Vi trenger gode håndverkere, det er viktig, uttaler Gynnild.