Bilferie til Østlandet for å besøke familien

I 1970 var det bare seks av ti nordmenn som dro på ferietur.

Dette var feriedrømmen i 1970: Egen bil, tur til Østlandet og familie eller slekt som tok i mot ved turens ende. Foto: Statistisk Sentralbyrå.  Foto: Statistisk Sentralbyrå

Nyheter

70-tallet var tiåret da ferietrafikken virkelig tok fart. Hvis man regner ferieturer på fire dager eller mer var det fortsatt i 1970 fire av ti nordmenn som ikke reiste bort. Fire år seinere var tallet bare 2,7.

Les mer: Brannfaren tar ikke ferie

Ifølge Statistisk sentralbyrå var Østlandet det mest populære feriemålet. Hele fire av ti norske turister ferierte på Østlandet i 1970.

Pakketurer til Syden var begynt å komme, men bilferien sto fortsatt nordmenns hjerter nærmest. Og turer for å besøke slekt og venner var den mest utbredte ferieformen. I 1970 var det hele tre av ti som bodde privat hos slekt og venner når de var på ferie. En like stor andel bodde i telt, campingvogn eller hotell, mens den siste delen ferierte i egen hytte eller leid hus.

I 1970 dro 12 prosent av ferieturistene til utlandet. I 2014 var tallet steget til hele 57 prosent.