Får jakte på bever

Selv om det felles svært få bevere i Melhus, vil politikere tillate jakt flere steder i kommunen.

Denne beveren er fotografert på Søberg.  Foto: Eirik Spets

Beverhogst. 

Nyheter

Avgnagde trær langs bekker og elver er ikke et uvanlig syn til Melhus, og det er kjent at det er tilhold av bever både langs Gaula og i bekker.

Les også: Beverliv langs Gaula

Komite for teknikk og miljø i Melhus har vedtatt å gi en jaktkvote på fem bevere i kommende jaktsesong.

Les også: Rev beverdemning på Lundamo

To bevere tillates felt i Svamparen bevervald mens tre kan skytes i Løksmyra bevervald. I sistnevnte bevervald ble det ikke skutt bever forrige jaktsesong, men rådmannen viser til at det er rapportert om tre beverkolonier. Ifølge siste kartlegging er det registrert to beverhytter/jordhuler i Løksbekken.

I forrige jaktsesong ble det skutt to bevere i Svamparen bevervald.