Forventet nei i Melhus

Midtre Gauldal-ordføreren tror ikke Melhus vil innlede samtaler med Midtre Gauldal etter Skaun-nei i folkeavstemninga i Melhus.

Innledningsvis var Midtre Gauldal med i forhandlingene, men så valgte Melhus å se til Skaun. F.v. ordfører Sivert Moen, ordfører Gunnar Krogstad og ordfører Jon P. Husby. 

Nyheter

- At det ble nei-flertall i Melhus var egentlig som forventet ut fra signalene jeg hørte. Mye tyder på at den saken er avsluttet, sier ordfører Sivert Moen (Sp) i Midtre Gauldal.

Moen mener nei-flertallet viser at melhusbyggene er fornøyd med kommunen sin.

- Melhus er innenfor kriteriene. Signalene har vært så sterke fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Moen.

Les også: Om avstemmingsresultatet

Ble skjøvet ut

Midtre Gauldal var med i den innledende fasen av forhandlinger om kommunesammenslåing, og var også en av de tre kommunene Agenda Kaupang utredet for. Agenda Kaupang laget en felles rapport for Midtre Gauldal, Melhus og Skaun. Under presentasjonen for de tre kommunestyrene i Melhus rådhus, anbefalte Agenda Kaupang at Midtre Gauldal fant seg en rik fetter.

Les også: Fikk beskjed om å finne en rik fetter

Frir igjen?

Konklusjonen til Moen er at Midtre Gauldal neppe er ei attraktiv brud sett fra Melhus' side, og Moen tror det kan være mulig for Midtre Gauldal å være lykkelig som liten. Foreløpig vet ikke Moen om Midtre Gauldal får ufrivillig alene-tilskuddet.

Etter at Melhus kommunestyre med stort flertall vedtok å utelukke Midtre Gauldal og heller satse på Skaun, vedtok et flertall i Midtre Gauldal kommunestyre at de ønsket samtale med Melhus.

- Forespørselen er der. Men skal vi få til samtale må Melhus kommunestyre gjøre et nytt vedtak. Det er jeg ikke så sikker på om det er grunnlag for. Vi kan ikke gjøre noe så lenge det ikke er noe nytt vedtak i Melhus, og det er ikke noe vedtak i Melhus som korresponderer med vårt vedtak, sier Moen.

Envina

Midtre Gauldal og Melhus har interkommunale selskaper sammen, og ordfører Moen tror det nå blir nødvendig med en diskusjon om framtida til renovasjonsselskapet Envina fordi Klæbu som er en av eierkommunene, ønsker å slå seg sammen med Trondheim. Envina eies av Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu.

- Det er opp til styret om det er grunnlag for fortsatt drift av Envina, og så får vi eierne handle deretter, sier Moen.