Hopper over E6

Samferdselsministeren kommer til Trøndelag i dag. Trondheimsordføreren vil ha E6 sørover først.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer ikke til Gauldalen denne gangen. 

Trondheimsordfører Rita Ottervik var hovedtaler under 1.mai-arrangementet i Melhus rådhus. 

Nyheter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kommer til Trøndelag i dag for å få innspill til Nasjonal transportplan.

Les også: Nye Veier var i Melhus

Programmet

E6 sør for Trondheim er ikke nevnt i programmet. Statsråden skal blant annet få orientering fra NHO Trøndelag og Stjørdal Næringsforum, møte Sintef om framtidas transportsystem og elektronisk kommunikasjon, få høre om NTNUs innspill om E39, møte Enova og på befaring til ny jernbanebru over Stjørdalselva.

Les også: Utsetter E6 i Soknedal

Vil ha E6 sørover først

1.mai sa trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) at hun vil støtte kampen for å få bygd E6 fra Melhus til Ulsberg så fort som mulig.

Til Trønderbladet sier Ottervik at Nye Veier bygger sin vurdering på gale trafkktall når de vil bygge E6 fra Ranheim til Værnes først.

- Jeg mener Nye Veier burde ha bygd E6 sørover før E6 til Stjørdal. Begge strekninger bør bygges, men vi må ta det som haster mest, sier Ottervik.

Les også: - Vår tur nå

Vil beholde bommene

Ottervik legger til at hun ikke angriper Nye Veier, men at hun er betenkt over tallgrunnlaget Nye Veier baserer seg på. Nye Veier har opplyst at de bruker tall fra Statens vegvesen når de laget prioriteringslista. Som kjent er byggestarten for E6 Melhus-Ulsberg i det blå, og veistrekninga har ikke fått noen startdato ennå.

Les også: Ordfører vl berge liv

- Statens vegvesen bygger på tall om at trafikken vil øke med 30 prosent når bommene tas ned. Vi vil søke om å få beholde bommene. Inntektsgrunnlaget vil gå ned når det blir flere elbiler, sier Ottervik.

Ottervik reagerer på at regjeringa sier at den vil ta vekk belønningsmidlene til Trondheim om privatbilismen ikke reduseres og samtidig prioriterer veistrekninger ut fra trafikkmengde.

- Vi gjør alt klart for å vinne valget, og da skal vi gi signaler til veiselskapet om hva de skal prioritere, sier Ottervik.