Ny dato for folkeavstemning

Melhus og Skaun flytter på dato for folkeavstemninga igjen.
Nyheter

Folkeavstemninga i Melhus og Skaun blir likevel ikke 8. juni

Leter etter dato

Tidligere har de to kommunene bebudet at folkeavstemninga skulle holdes 30. mai. Så fant forhandlingsdelegasjonene under møtet i Melhus ut at tida ble for knapp, og datoen ble satt til 8. juni. Etter forhandlingsmøtet kom det fram at valgmedarbeiderne er på samling 8. juni slik at folkeavstemninga må flyttes igjen. Årsaken skal ifølge ordfører Jon P. Husby i Skaun være en misforståelse om når samlinga er.

Les også: første forhandlingsmøte

Ordfører Husby i Skaun opplyser at de ikke har funnet noen dato ennå, og at det vil skje på mandag.

I forkant skal begge kommunene ha folkemøter og utsending av informasjon. I Melhus vil nedre aldersgrense være 16 år mens den er 18 år i Skaun. Ordfører Gunnar Krogstad opplyser at det vil bli mulig å forhåndsstemme lørdagen før, men bare i kommunen der en bor.

Neste forhandlingsmøte er 2. mai i Skaun, og så blir det forhandlingsmøte 4. mai i Melhus. Før den tid vil politikere og administrasjon jobbe med et utkast til en intensjonsavtale. Møtet sist onsdag var lukket for pressen og tilhørere.

Kommunenavn

Ifølge ordfører Husby og varaordfører Stine Estenstad ble det ikke konkrete drøftinger av nytt kommunenavn, kommunevåpen og plassering av rådhus. Derimot er det ifølge Husby enighet om at begge kommunene skal beholde rådhusene sine, og at rådmannen og rådmannens stab skal lokaliseres i ett av rådhusene.

Både Husby og Estenstad signaliserer at de ikke vil stå hardt på navnene Skaun og Melhus, og at det kan være aktuelt å lage et nytt kommunenavn.

Skaun har for øvrig bedt om å få underskrive intensjonsavtale med fem kommuner i orkdalsregionen i tillegg til å inngå forhandlinger med Melhus, og ordfører Jon P. Husby (Sp) sier at det ser ut til at dette går i orden slik at skauningene har tre alternativer å stemme over. Ifølge Husby er målet i forhandlingene med Melhus å få til en intensjonsavtale som ligner den Skaun ønsker å inngå med orkdalskommunene. I intensjonsavtalen for de seks kommunene heter det blant annet at skolestrukturen ikke skal endres, at bemanningsreduksjoner i kommunen skal skje ved naturlig avgang og at det skal være vekst og utvikling i alle deler av den nye kommunen.

Alternativer

I Melhus vil folk få valget mellom alternativene at Melhus slår seg sammen med Skaun eller består som egen kommune. I Skaun vil innbyggeren få tre alternativer: At Skaun og Melhus slår seg sammen, at Skaun slår seg sammen med de fem andre kommunene i orkdalsalternativet eller at Skaun består som egen kommune.

Les også: Midtre Gauldal fikk ikke bli med

Utfallet kan altså bli at skauningene vil slå seg sammen med Melhus mens innbyggerne i Melhus vil at Melhus skal bestå som egen kommune. Eller at melhusbyggene vil ha sammenslåing mens skauningene vil at deres kommune forblir som nå.