Vekkelsesmøte i Jårheim

Det var halleluja-stemning da Reidar Almås presenterte landbrukets nye bibel.

Boka "Omstart" hadde sin Trøndelags-lansering på Jårheim torsdag 7. april.  Foto: John Lerli

Reidar Almås er 73 år, og har to nye bøker under planlegging.  Foto: John Lerli

Reidar Almås er 73 år, og har to nye bøker under planlegging.  Foto: John Lerli

Det var stappfullt i Jårheim da boka ble presentert, med rundt 75 tilhørere.  Foto: John Lerli

I paneldebatten detok Lars Morten Rosmo, Jorid Jagtøyen og Nils Asle Dolmseth.  Foto: John Lerli

Nyheter

- Jeg begynner å tro at jeg kan bli profet i eget heimland, skjemtet Reidar Almås da han avsluttet møtet der han presenterte sin nye bok "Omstart", torsdag 7. april. Mottakelsen av boka har vært strålende, og verken fra salen eller paneldeltakerne kom det særlig kritikk mot innholdet. De som kom for å høre opphetet diskusjon gikk skuffet heim. Men Almås sitt foredrag vekket begeistring hos hølondingene. Han kom til sine egne, og de tok godt i mot ham.

Forlegger Åsmund Snøfugl åpnet landbruksmøtet i Jårheim, og også hans budskap var klart.

- Boka viser kjærlighet til bygda, og at folk skal ha det godt der de bor, sa Snøfugl.

- Jeg er ingen Moses

Reidar Almås ble nesten forlegen over all støtten han fikk.

- Det ikke sånn at jeg er noen Moses som kommer ned fra fjellet med nye steintavler, kommenterte han.

Den nytenkning vi finner i "Omstart" passer godt inn i landbruket på Hølonda. Almås misjonerer for god utnyttelse av beiteressurser og at matproduksjon må skje der fôret og spredearealet befinner seg. Han forsvarer familiebruket og heltidsbonden. Og flytter gjerne tilskudd over fra sofabonden, som han uttrykte seg. Almås vil ha mer landbruksstøtte over fra passive til aktive virkemidler, det vil si mer støtte til tiltak som gir produksjon. Han ønsker at tilskuddsmidler skal stimulere til beiterydding, grøfting, nydyrking, kjøttproduksjon på dyr som høster graset sjøl og til forskning på nye fôrråvarer. Dette kan være tang og andre proteinkilder, til erstatning for importert soya. Almås er sterkt kritisk til den store importen som skjer av fôrråvarer i dag. Han satte en skrekk i salen når han viste omfanget av denne importen.

- Jeg vil reversere Gunhild Øyangen, som la om tilskuddordningene og gav mer til produksjonsnøytrale tilskudd, sa Reidar Almås på møtet, som var svært godt besøkt.

Den siste bonden i grenda

Forfatteren er opptatt av et aktivt landbruk også i utkantene, og skjemtet med et ekstra tilskudd til bønder som blir alene igjen i grenda.

- Vi skulle hatt et kontanttilskudd til den siste bonden i grenda. Bonden er en ankermann, og jeg ser hva han eller hun betyr for nabolaget og samfunnet.


Søker bønder til forskningsprosjekt

Det er himmelvid forskjell i eiendomsstruktur mellom Skottland og Norge.

 

Reidar Almås tror at mye av den norske landbruksmodellen må rives når det gjelder overføringer, politikk og importregler.

- Det lages mange fine mål og virkemidler, men ingen sjekker om de virker. Vi trenger en omstart. Den landbaserte sjølforsyninga i Norge er nede på 46 prosent. Alle er enige om at det er viktig med høg grad av sjølforsyning, at jordbruksarealet opprettholdes og at vi skal produsere på norske ressurser. Men vi er i ferd med å havne dit ingen vil. Det bør bekymre flere enn dem som jobber i landbruket, sa Reidar Almås.

Reidar Almås siterte en god del av innholdet i boka, som viser hvordan en norsk landbruksmodell kan bygges opp på nytt.

Boka kan godt bli en vekker i norsk landbruk, og den har fått omtale i mange store norske medier.

Les mer om boka i Trønderbladet.

Les mer: Ny bok fra Reidar Almås.