Nå kommer ny E6

Nyveien koster 2,5 milliarder kroner og skal gi pendlere en bedre hverdag når den står ferdig. I byggeperioden på tre år kan det imidlertid bli mer kø enn det er i dag.

En stor dag, sa ordfører Gunnar Krogstad fra Melhus og ordfører Rita Ottervik fra Trondheim under anleggsstarten i dag. 

I perioder er det kø i Storlersbakken, og enda mer kø kan det bli i anleggsperioden som vil gå over tre år. 

Kartet viser området ved Klett slik det vil se ut der når veien er ferdig. 

Nyheter

I dag blir anleggsstarten for E6 Melhus-Trondheim markert ved at ordførerne Gunnar Krogstad og Rita Ottervik er til stede når det første symbolske spadetaket tas. Det skjer på Klett, og entreprenøren Peab er på plassen med ei gravemaskin.

Les også: Står timevis i kø

Har ventet lenge

Ny E6 mellom Melhus og Trondheim har vært etterlengtet for de mange pendlerne som daglig står i kø på vei til jobb i Trondheim. I Melhus og Skaun er over halvparten av arbeidsstokken pendlere til byen. Reisende har betalt bompenger i flere år, og nå blir det omsider bygging. 30.000 kjører daglig på strekninga.

Les også: Innskjerpet veivedlikeholdet

Den åtte kilometer lange strekninga får fire felt, og skal etter planen være ferdig våren 2019. Kostnaden er 2,5 milliarder kroner, og finansieres ved hjelp av bompenger og statlig andel. Bompenger utgjør halvparten av kostnadene. Ny E6 skal hovedsakelig bygges i dagens trase, og vegvesenet bebuder at veifarende vil merke byggearbeidene gjennom blant annet nedsatt hastighet og endring i kjøremønstre. Bussholdeplasser kan bli lagt ned eller flyttet. I den mørke årstida blir det veilys.

Les også: Trafikken økte etter at bommene kom

Må regne med kø

- Med en god del anleggstrafikk og omlegginger av trafikken er det ikke til å komme bort fra at trafikkproblemene blir betydelig verre i anleggsperioden. Vi forventer betydelig mer kø og lengre reisetid. Vi oppfordrer folk til å reise kollektivt, samkjøre eller sykle, uttaler hovedbyggeleder Svein Soknes i pressemeldinga.

Dette skal bygges

På Klett blir det toplans kryss med E39. Her ønsket lokalpolitikerne ei bedre kryssløsning, men Statens vegvesen måtte kutte kostnader etter at sentrale politikere ikke satte av nok penger gjennom Miljøpakken.

Les også: Bilister fra Melhus betaler mer i bommen enn trondheimerne

Dessuten blir det blant annet 6,2 kilometer gang- og sykkelveier, 4,6 kilometer fylkesveier og lokalveier, viltovergang sør for Sandmoen og 7,2 kilometer støytiltak. Det skal bygges totalt 21 betongkonstruksjoner.

Les også: Peab fikk oppdraget

Entreprenøren Peab som vant anbudet, har også fått i oppdrag å stabilisere kvikkleira, rydde opp i forurensende masser og legge til rette for at fisken skal trives bedre i bekker på Klett ifølge ei pressemelding fra Statens vegvesen. Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen region midt har inngått, og er på 1,16 milliarder kroner.

En av underentreprenørene er Solberg Maskin fra Lundamo.

Les også: Storoppdrag for melhusfirma

De forberedende arbeidene til veibygginga er allerede i gang. Et småbruk ved E6 er blitt flyttet til motsatt side av veien, og jobben er utført av Gauldal Bygg. Skogrydding er i gang og vil fortsette.

De kommende ukene skal det bygges anleggsveier og etableres riggområder. Kalk- og sementstabilisering av kvikkleireområder skal også utføres fra 1. mai, og ifølge vegvesenet er jobben den største i Norge noen gang.

Fylkesveg 707 blir lagt litt om på Klett, og i sommer blir E39 vest for rundkjøringa på Klett lagt om. I november blir E6 lagt om i bunnen av Storlersbakken.