Siste lørdag med brevombæring

Avisene skal fortsatt ut på lørdagene.
Nyheter

Oslo (NTB): Denne lørdagen går postbudene landet rundt ut med posten for siste gang på lørdager. Mengden med post som bæres ut, er så liten at Posten nå slutter med tjenesten.

Les også: mysteriet på Gåsbakken

Postloven

Endringen er en konsekvens av den nye postloven som trådte i kraft 1. januar i år, der også EUs tredje postdirektiv er implementert.

Det var dette direktivet den rødgrønne regjeringen måtte droppe å innføre etter at landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2011 gikk imot partiledelsen.

Den blåblå regjeringen har imidlertid ikke den samme motstanden, og den sendte allerede i 2014 ut forslaget til høring.

Sparer penger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa da at ved å redusere antall omdelingsdager fra seks til fem, ville statens behov for støttekjøp fra Posten reduseres med rundt 400 millioner kroner.

Postmengden som distribueres på lørdager, har vært synkende i mange år. Det er utbredelsen av epost og internett som er hovedårsaken. Fra 1999 og fram til nå har postmengden blitt halvert, og i en undersøkelse som Oslo Economics utførte for Samferdselsdepartementet blir det anslått at antall sendinger med adressert brevpost vil bli ytterligere halvert fram til 2020.

Avisene kommer fortsatt

Ifølge Posten Norge er postmengden som blir utlevert på lørdager, bare 25 prosent av posten på en vanlig hverdag. Den totale postmengden faller med 6-7 prosent i året.

Endringen i postloven innebærer også at de røde og gule postkassene der du kan levere brev, heller ikke vil bli tømt i helgene.

Pakkepost kan fortsatt hentes på postkontorer og Post i butikk på lørdager. Også papiraviser blir distribuert på lørdager. (©NTB)