- Drapssiktet er tilregnelig

Politiet har fått muntlig versjon av den rettspsykiatriske rapporten. Denne uka ringer etterforskningslederen til Afghanistan for å snakke med familien til den drapssiktede 28-åringen.

John Torger Konstad er etterforskningsleder. 

Nyheter

- Den foreløpige konklusjonen er at han er tilregnelig, sier etterforskningsleder John Torger Konstad.

Les også: ville undersøke om siktede er tilregnelig

Muntlig orientering

Konstad som leder etterforskninga i melhusdrapssaken, forteller at dette er konklusjonen så langt av den rettspsykiatriske undersøkelsen av ektemannen til Nilofer Naseri (27) som ble drept i en leilighet på Kuhaugen i Melhus sentrum 28. september.

- Vi har hatt muntlig kontakt med dem som skal skrive rapporten etter den rettspsykiatriske rapporten, sier Konstad.

Rett etter pågripelsen av mannen som da var 27 år, ble det gjort en psykiatrisk vurdering og politiadvokat Kornelia Lykke opplyste til Trønderbladet at den drapssiktede ikke var akutt sinnslidende. Politiet ønsket å få utført en rettspsykiatrisk vurdering av den drapssiktede.

Både politiet og den siktedes advokat har opplyst at den drapssiktede har sagt i avhør at det oppstod en krangel. Krangelen skal ha gått over i slåsskamp, og ifølge advokat Tore Angen brukte den drapssiktede en matkniv han fant i leiligheten.

Etterforskningsleder Konstad har tidligere sagt til Trønderbladet at ingenting tyder på at dette er et æresdrap.


- Ingenting tyder på æresdrap

Etterforskningsgruppa har ikke det som teori for drapet på Nilofer. Politiet har ikke avgjort om det blir rundspørring i nabolaget ennå.

 

Nytt rettsmøte

Onsdag er det nytt rettsmøte for den drapssiktede 28-åringen,og politiet ønsker at han skal sitte i varetekt fram til 8. februar. Da starter rettssaken mot 28-åringen i Sør-Trøndelag tingrett. Fem dager er satt av til saken.

Les også: nye uker i varetekt

Dødsårsaken

Ifølge signaler etterforskningslederen har fått, vil statsadvokaten være klar med sitt forslag til tiltale før jul. Forslaget skal så sendes over til Riksadvokaten, og deretter blir tiltalen gjort kjent. Av hensyn til pårørende ønsker ikke Konstad å fortelle hvordan Nilofer Naseri ble drept.

- De pårørende er informert om dødsårsaken, og dette vil bli kjent under rettssaken, sier Konstad.

Konstad opplyser at familien til Nilofer Naseri og ekteparets to år gamle sønn, har fått oppnevnt bistandsadvokat Sigrun Dybvad.

- Det vil bli fremmet krav om oppreisningserstatning og erstatning for faktiske utgifter i tråd med rettspraksis, opplyser Dybvad til Trønderbladet.

Ringer til Afghanistan

Etterforskninga er blitt trappet ned siden slutten av november, men onsdag planlegger Konstad å få gjennomført avhør av drapssiktede familie i Afghanistan. Ett av momentene i avhøret vil bli hvilken kontakt drapssiktede hadde med den afghanske familien på drapsdagen.

- Vi har avklart dette med norske myndigheter. Familien hans har ingen forklaringsplikt. Han ønsker at vi snakker med dem. Tanken er å ringe hans nære familie, og avhøret vil enten skje via Skype eller på telefon. Jeg er avhengig av bistand fra tolk, sier Konstad.

Konstad opplyser at etterforskningsgruppa tidlig bestemte seg for ikke å dra til Afghanistan for å ta avhør der.

- Det har sammenheng med at han har forklart seg om de straffbare forholdene. Det er ingen sprik i hans forklaring, forklarer Konstad.

I et avhør som drapssiktede tok initiativ til, fortalte han ifølge politiet om tida før drapet. Den drapssiktede kom til Norge for snart fire år siden, og har jobbet hos Matmegleren på Søberg. Ifølge Konstad har den drapssiktedes familie i Afghanistan ikke tatt kontakt med politiet i Norge for å gi opplysninger.

Ikke tilbake

Konstad opplyser at politiet mener å ha god oversikt over hva som skjedde på drapsdagen. Dette er basert på vitneavhør, elektroniske spor, åstedsundersøkelse og obduksjonsrapport, opplyser Konstad.

Les også: vurderte rekonstruksjon

Etterforskningsgruppa har ikke tatt med den drapssiktede tilbake til leiligheten der kona ble drept. Han har heller ikke fått se 360-gradersbildene som Kripos tok i leiligheten.

- Disse bildene er for å opplyse saken og retten, sier Konstad.

Les også: Kripos var i leiligheten