Fikk se helsefag på nært hold

Aldri har så mange ungdomsskoleelever vært på hospitering på Melhus videregående skole, og fagleder håper det gir økt rekruttering til helse- og omsorgsfag.

15-åringene Tonje Nervik Syrstad, Emiile Viken og Karoline Skjellum som alle går på Gimse ungdomsskole, fikk se en ambulanse på nært hold. 

Eirik Willmann (15) tror få gutter møter opp til hospitering på helse- og sosialfag fordi de mener det er for få gutter der. 

Ambulansearbeiderne Rebekka Eide Åsheim og Trude Flenstad viste ungdomsskoleelevene innsida av en ambulanse for å gi elevene et innblikk i hva ambualansefaget går ut på.  

Lærer Irene Stav demonstrerte livredning inne i klasserommet til 1 HOA. I klasserommet var det også ungdomsskoleelever som var på hospitering. 

Nyheter

Denne uka er elever fra fire ungdomsskoler på hospitering på Melhus videregående skole for å få et innblikk i programfag ungdommene vurderer å søke på.

Møtte ambulansearbeidere

En av dem er Tonje Nervik Syrstad (15) som planlegger å bli ambulansearbeider. Sammen med andre ungdomsskoleelever, fikk hun møte ambulansearbeiderne Rebekka Eide Åsheim og Trude Flenstad.

- Jeg valgte å hospitere hos helse- og sosialfag fordi jeg har lyst å jobbe med mennesker, og jeg tenker på å bli ambulansearbeider. I en slik jobb vil det være variasjon i arbeidsdagen, og du vet ikke hva som skjer. Du jobber med å hjelpe mennesker, sier Nervik Syrstad.

Karoline Skjellum Kaasbøll (15) tror ikke ambulansefaget er det rette for henne, og i stedet ønsker hun å bli barnehagelærer. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er noe som interesserer Emilie Viken (15), mens Eirik Willmann (15) ikke har bestemt seg ennå for om han vil søke seg inn på helse- og oppvekstfag, service og samferdsel eller elektrofag.

Mange innom

150 elever fra Gimse ungdomsskole var på den videregående skolen i dag, og skal også være på skolen i morgen. Onsdag og torsdag kommer elever fra Eid ungdomsskole, Lundamo ungdomsskole og Skaun ungdomsskole.

Av 150 elever har 36 valgt å hospitere hos helse- og sosialfag, og det lover bra for rekruttering til faget, mener fagkoordinator Berit Bordal Larsen.

- Vi håper å få til så virkelighetsnær undervisning som mulig, sier Bordal Larsen.

Helse- og sosialfag ved Melhus videregående skole har plass til 30 elever, og med 36 påmeldte elever til hospiteringa, håper Bordal Larsen det blir mange søkere til faget kommende vår.

- Vi har aldri hatt så mange på hospitering før, sier Bordal Larsen.

Lærer Marianne Jordhøy er også spent på om det gode oppmøtet under hospiteringa på helse- og sosialfag, betyr økt rekruttering til fagområdet.

Praktisk undervisning

Mandag fikk elever møte ambulansearbeidere som blant annet fortalte om at mange kjemper om lærlingeplass, og at det derfor lønner seg å ha minst mulig fravær på skolen. Elever fikk også høre lærer Irene Stav ved Melhus videregående skole som fortalte om hvor viktig det er å sette i gang livredning ved hjertestans, og at det ikke bare er "syke hjerter" som stopper.

Les også: økende interesse for yrkesfag