Støtter Stor-Trøndelag

Foreslår at fylkesordføreren sitter i Trondheim og rådmannen i Steinkjer.

Bare fylkesordføreren skal ifølge forslaget, sitte i Trondheim. Bildet er tatt fra Vassfjellet. 

Nyheter

Sør- og Nord-Trøndelag skal erstattes med en region for hele Trøndelag ifølge intensjonsplanen for samling av de to fylkene.

Videre foreslås det i intensjonsavtalen at fylkesordføreren skal sitte i Trondheim, mens regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Steinkjer. Den nye regionen skal styres av et formannskap slik praksisen er i kommunene.

De to fylkestingene skal vedta om det blir sammenslåing av de to fylkeskommunene. Før beslutninga tas, skal det gjennomføres en innbyggerhøring i form av opinionsundersøkelse. Utredninga om sammenslåing skal sendes ut på høring.


Blir det ett fylke i Trøndelag?

I dag presenterer de politiske toppene en intensjonsplan for mulig sammenslåing.