Budalingene er i harnisk

Du kødder ikke med hjertet til en budaling, i alle fall ikke når det gjelder budalsstolen.

Flere på næringslivsmøtet i Budalen kom med kraftige reaksjoner på den "nye" budalsstolen. På bildet er Nils Moen (nærmest kamera), Ivar Enlid og Per Tore Pedersen. Også Gauldalspostens Asbjørn Furunes var til stede for å dekke saken.  Foto: John Lerli

Ingebrigt Dragset viste fram den velkjente budalsstolen, laget i furu og lauvtre som bjørk, hegg og rogn. Den nye stolen har ikke dreide detaljer i beina, annerledes konstruksjon av ryggen, og lages i eik eller bøk.  Foto: John Lerli

Nyheter

Budalingene er sinte og opprørte over en nyutviklet variant av budalsstolen. Dette er ikke ekte vare, mener de. Den originale stolen har vært produsert i Budalen i over 200 år. Nå er det planer om ny produksjon i Slovakia, av en stol som skiller seg ut både i materialer og detaljer. Men det er verken utenlandsk produksjon eller at andre enn ekte budalinger står bak, som setter sinnene i kok. Den nye bedriften har tatt navnet Budalstol AS og bruker den opprinnelige stolen som springbrett for sin markedsføring og fortjeneste.

– Overtramp!

– Misbruk av navnet!

– Tjuveri!

Slike uttrykk ble brukt på et næringslivsmøte i Budalen onsdag 21. oktober.

– Folk er opprørte over bruken av navnet. Den nye bedriften bruker begrepet budalsstol for å knytte linjene til en gammel tradisjon. Budalingene har en historie å bygge på, og nå blir dette frarøvet dem, sa Ingebrigt Dragset, leder i Budal Bygdeutvikling.

Les også: Kampen om budalsstolen fortsetter

Les også: Budalsstolen tema på næringsmøte

Begge vil ha rettighet til merkenavnet

Etter at planene om en moderne utgave av budalsstolen ble kjent i sommer, sendte Budal Bygdeutvikling en søknad til Patentstyret om rettighetene til å bruke varemerket budalsstol. 11 dager seinere søkte bedriften Budalstol AS om det samme. Tirsdag denne uka fikk budalingene avslag, og etter det Trønderbladet erfarer vil også Budalstol AS få avslag.

– Det er vanskelig å få varemerkerettigheten til en stol som har stor geografisk utbredelse, og der mange har produsert den. Advokaten vår har også hevdet noe sånt, sa Dragset på møtet i Budalen.

Nå vil budalingene gjøre en henvendelse til et Klagenemnda for industrien har, og de vil sende Patentstyret en dokumentasjon over budalsstolens historie og det omfattende salget som har vært via samvirkelag, martnan, Husfliden og hos lokale produsenter.

Har brukt mye tid og ressurser

Budal Bygdeutvikling og Ingebrigt Dragset har lagt ned mye tid i navnesaken og mot den nye bedriften Budalstol AS, som har Rindalshytter AS som hovedaksjonær, og Steinar Skjerdingstad og Jens Petter Wullum som gründere. Seinest denne uka deltok de på et møte i Rindal. De har hatt møter med dem som produserer budalsstolen lokalt, har søkt råd hos advokat, og opprettet ei strategigruppe med John Tovmo, Arvid Høgsteggen, Ola Wang og Ingebrigt Dragset. De har ved flere anledninger krevd at bruken av navnet budalsstol på den nye varianten må stoppes.

Les også: Lagde budalsstolen på seterdag

– Vi framførte dette budskapet også på møtet i Rindal denne uka, men kravet blir blankt avvist. De mener de har full rett til å bruke navnet. Men de sier også at de forstår at dette er sårt for budalingene, sier Ingebrigt Dragset.

Inviterer til samarbeid

Nå tilbyr den nye bedriften et samarbeid med produsentene i Budalen, ifølge Dragset. Det nye selskapet vil gjerne markedsføre den originale budalsstolen.

Tanken vakte ingen begeistring på næringslivsmøtet onsdag kveld.

John Bjørkan sa dette minner om utnytting, og flere advarte mot å gå i forhandlinger med Budalstol AS.

– Stolen deres ligner ikke på budalsstolen i det hele tatt. Dette er noe de har fjusket til seg, og de gamle produsentene i Budalen blir utnyttet, sa Bjørkan.

Ingebrigt Dragset opplyste at strategigruppa vil avvente et svar.

– Budalstol AS skal komme med et skriftlig forslag til samarbeid innen 15. november, og vi vil se hva som står der før vi gir svar, sa Dragset.

Skeptiske til framtida for den nye stolen

Budalstol AS har ifølge Dragset fått 600.000 kroner i etablererstøtte fra Innovasjon Norge. Nils Moen betviler at bedriften oppfyller kravene til støtte. Blant annet fordi tiltaket deres er konkurransevridende, hevder Moen.

Til tross for stor offentlig støtte var Moen og flere andre på møtet skeptiske til framtida for den moderne stolen, som koster godt over fire tusen kroner.

– Det er høyst usikkert om de vil lykkes, sa Ingebrigt Dragset.

Han greide ikke å stagge budalingenes engasjement. Ingebrigt velger ikke krigsstien, men dialogens veg. Men han har likevel budalingenes tillit. Og han kom med en hyggelig bemerkning til slutt i sitt innlegg.

– All omtalen rundt budalsstolen har ført til økt interesse i Budalen. Det har også John Tovmo, én av produsentene av den originale stolen, merket, sa Ingebrigt Dragset.

Se bilde og les om den redesignede budalsstolen hos Adressa.no.