Mange vil spise av E6-kaka

Næringslivet i Gauldalen har lyst til å være med på E6-bygginga.

LEVERANDØRENE STÅR I KØ: De fikk det som de ville, Aina Midthjell Reppe og Hans Petter Øien Kvam, som er leder for hver sin avdeling av Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Mange har meldt sin interesse for å være med i leverandørnettverket, som skal tilby tjenester inn mot E6-utbyggingen gjennom Gauldalen. Første liste er allerede levert; til prosjektet Tonstad-Jaktøyen. Det ble lagt ut på anbud i slutten av august.   Foto: Marthe Eid

Nyheter

Næringsforeningene i Melhus og Midtre Gauldal (NiT) gikk tidlig i sommer ut og ba alle som kan tenkes å yte tjenester i forbindelse med bygginga av ny E6 fra Melhus til Ulsberg komme på banen. De ville sette sammen et leverandørnettverk som de kan presentere for utbyggerne av veien.

Responsen har vært veldig god.

– Faktisk kom vi så tidlig i gang med å lage et leverandørnettverk, at vi fikk med en slik leverandørliste til prosjektet Tonstad-Jaktøyen, som nå ligger ute på anubd, forteller Aina Midthjell Reppe, som er leder i NiT Midtre Gauldal.

Les om prosjektet, og hvordan Klettkrysset blir seende ut her.

Næringsforeningene i Melhus og Midtre Gauldal (NiT) gikk tidlig ut og understreket hvor viktig det er for næringslivet i Gauldalen å være tidlig ute. Særlig med å jobbe fram en utfyllende leverandørliste med alle potensielle tjenesteleverandører til et sånt gigaprosjekt som skal bygge ny E6 helt fra Melhus til Ulsberg.

– Vi har fått veldig god respons. Vi hadde jo et møte, hvor det møtte opp 80 til 90 personer. Alle bedriftene der tegnet seg opp på lista, og mange har kommet i ettertid og meldt seg på, sier Reppe.

Leverandørnettverket består av alt fra entreprenører, catering, vaskefirma, overnatting og butikker. Næringsforeningene ønsket å sette sammen et bredest mulig nettverk, da et slikt prosjekt krever tjenester av nær sagt alle slag i en slik byggeperiode.

– Husk, det kan komme opptil 2000 personer som skal ligge på brakkerigg her. Det vil gi ringvirkninger, sier Reppe.

Les mer om saken i Trønderbladets papirutgave.