Gunnar Krogstad valgt til ordfører

Jorid Jagtøyen overleverte ordførerkjedet og ordførerklubba.

Varaordfører Stine Estenstad (H) og ordfører Gunnar Krogstad (Ap) tok plass ved ordførerbordet.  

Nyheter

Under tirsdagens kommunestyremøte i Melhus, ble Gunnar Krogstad (Ap) valgt til ordfører.

Blanke stemmer

21 stemte for Krogstad, mens 14 stemte for Jorid Jagtøyen som ordfører. 2 stemte blankt.

Stine Estenstad (H) ble valgt som varaordfører med 21 stemmer. 10 stemte for Sigmund Gråbak (Melhuslista) som varaordfører, mens 6 stemte blankt. Hvem som stemte blankt, framgår ikke fordi det var skriftlig valg. Erling Mellingsæter (Frp) vil ikke si om de to representantene fra Fremskrittspartiet stemte blankt eller ikke, og han sier at Fremskrittspartiet ikke var med på forslagene om ordfører og varaordfører fordi partiet ikke rakk å behandle dem i forkant av kommunestyremøtet.

- Det var ikke et bevisst valg at vi ikke stod bak forslagene om Jagtøyen og Gråbak, sier Mellingsæter til Trønderbladet.

Etter avstemninga, overleverte en rørt Jorid Jagtøyen (Sp) ordførerkjedet til Krogstad. Hun sa blant annet at den den nye flertallsgruppa (Ap, H og KrF) får et bo som er i bedre stand enn det Sp, H og Frp tok over for fire år siden.

Om å lytte

Den nyvalgte ordføreren Gunnar Krogstad viste i sin tale til tirsdagens 4 kjappe i Trønderbladet der Ole Landes (70) råd til nyordføreren er å lytte til folket.

- Vi skal ikke glemme at vi er innvalgt for folket. Jeg er sikker på at vi greier å samarbeide på tvers av blokkene, sa Krogstad.

Les også: Om samarbeidspartnerne til Arbeiderpartiet

Roste Jagtøyen

Krogstad ga mange rosende ord til Jorid Jagtøyen som nå blir opposisjonsleder og medlem av formannskapet.


«Jeg skal gå ut med hevet hode og rak rygg»

Men Jorid Jagtøyen er fortsatt skuffet over at Høyre ikke valgte Senterpartiet.

 

- Jorid, du har vært en synlig ordfører for Melhus. Du har lett for å komme i kontakt med folk, og du har stilt opp. Du har vist at du er modig, og ikke redd for å gå nye veier. Din dristighet kan flere lære noe av. Melhus kommunestyre vil takke deg for innsatsen i fire år, og personlig vil jeg si at jeg er glad for at du fortsetter i politikken, sa Krogstad.