Flere titalls ansatte blir oppsagt: – Uten tvil en trist beskjed å gi

foto