Hjørnesteinsbedrift med over hundre ansatte har kalt inn til allmøte - frykter permitteringer