Utbygger opplever suksess - vil bygge kulturhus i Melhus