Pukkverket vil ta imot 50.000 tonn asfalt og betong hvert år. Minst sju naboer vil bli berørt