– Etter at E6 flyttet trodde vi at vi ville miste 10–15 prosent omsetning. Men det er omvendt

foto