E6-arbeid: En fjerdedel av arbeidsstokken er koronasyke