Tretten kvinner blant de 100 rikeste i Gauldalen

foto