Kommunen selger eiendom til Melhusbanken - lukket møtet

foto