Avsluttet E6-kontrakt, nå er utbyggingen delt i to

foto