Satser på voksne lærlinger - nå er bedriften «Årets forbilde»