– Hvis folk flytter hit kan de få en mye bedre bolig for fire millioner kroner, enn i byen