Har økt omsetningen med nesten 100 prosent: – Over all forventning