– Rett og slett ikke tid til å drive campingplassen